• Sofa da S-368
 • Giá : 48,000,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 46,000,000 vnđ
 • Sofa da A2603
 • Giá : 41,250,000 VNĐ
 • Giá khuyến mại : 33,000,000 vnđ
 • Sofa da A2605
 • Giá : 46,250,000 VNĐ
 • Giá khuyến mại : 37,000,000 vnđ
 • Sofa da A810
 • Giá : 45,000,000 VNĐ
 • Giá khuyến mại : 38,000,000 vnđ
 • Sofa da S-560B
 • Giá : 45,000,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 42,900,000 vnđ
 • Sofa da S-562A
 • Giá : 53,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 50,850,000 vnđ
 • Sofa da S-553
 • Giá : 56,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 54,000,000 vnđ
 • Sofa da S-526
 • Giá : 43,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 41,700,000 vnđ
 • Sofa da A825
 • Giá : 52,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 31,500,000 vnđ
 • Sofa da A408
 • Giá : 52,000,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 31,200,000 vnđ
 • Sofa da B816
 • Giá : 48,335,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 29,000,000 vnđ
 • Sofa da 2219
 • Giá : Đang cập nhật
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Sofa da 2220
 • Giá : Đang cập nhật
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Sofa da K2511
 • Giá : Đang cập nhật
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Sofa da K907
 • Giá : Đang cập nhật
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Sofa da 2407
 • Giá : Đang cập nhật
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Sofa da 2221
 • Giá : Đang cập nhật
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Sofa da J1-151
 • Giá : 72,250,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 52,500,000 vnđ
 • Sofa da J3-155
 • Giá : 76,750,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 53,500,000 vnđ
 • Sofa da EJ1-728
 • Giá : 107,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 75,000,000 vnđ
 • Sofa da EJ5-705
 • Giá : 77,150,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 57,865,000 vnđ
 • Sofa da EJ1-700
 • Giá : 77,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 49,500,000 vnđ
 • Sofa góc T828
 • Giá : 48,000,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 45,200,000 vnđ
 • Sofa góc T821
 • Giá : 42,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 41,100,000 vnđ
 • Sofa góc T818
 • Giá : 39,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 37,900,000 vnđ
 • Sofa góc T848
 • Giá : 45,000,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 43,200,000 vnđ
 • Sofa góc T049
 • Giá : Đang cập nhật
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Sofa da S-503B
 • Giá : 52,000,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 49,350,000 vnđ
 • Sofa da S-503A
 • Giá : 52,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 51,000,000 vnđ
 • Sofa góc MT81
 • Giá : Đang cập nhật
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Sofa da S-513
 • Giá : 50,000,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 47,250,000 vnđ
 • Sofa da S-502
 • Giá : 65,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 63,900,000 vnđ
 • Sofa da S-395
 • Giá : 55,000,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 52,350,000 vnđ
 • Sofa da S-535
 • Giá : 53,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 51,750,000 vnđ
 • Sofa da S-536
 • Giá : 54,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 51,000,000 vnđ
 • Sofa da S-508
 • Giá : 42,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 40,200,000 vnđ
 • Sofa da S-523
 • Giá : 52,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 49,200,000 vnđ
 • Sofa da S-516
 • Giá : 48,000,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 45,450,000 vnđ
 • Sofa da S-531
 • Giá : 52,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 50,250,000 vnđ
 • Sofa da S-529
 • Giá : 44,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 41,850,000 vnđ
 • Sofa da S-528
 • Giá : 48,000,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 45,750,000 vnđ
 • Sofa da S-519
 • Giá : 50,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 48,750,000 vnđ
 • Sofa da S-399A
 • Giá : 50,000,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 45,450,000 vnđ
 • Sofa da S-507
 • Giá : 57,200,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 45,750,000 vnđ
 • Sofa da 287
 • Giá : 22,000,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 20,800,000 vnđ
 • Sofa da S-398
 • Giá : 52,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 48,450,000 vnđ
 • Sofa da S-538
 • Giá : 65,000,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 52,000,000 vnđ
 • Sofa da S-530
 • Giá : 52,750,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 48,750,000 vnđ
 • Sofa da S-521
 • Giá : 44,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 41,250,000 vnđ
 • Sofa da S-509
 • Giá : 46,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 44,250,000 vnđ
 • Sofa da S-511
 • Giá : 51,405,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 44,700,000 vnđ
 • Sofa da S-393
 • Giá : 50,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 47,850,000 vnđ
 • Sofa da S-391
 • Giá : 49,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 46,350,000 vnđ
 • Sofa da S-399B
 • Giá : 52,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 50,700,000 vnđ
 • Sofa da S-397
 • Giá : 59,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 56,700,000 vnđ
 • Sofa da S-390
 • Giá : 40,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 38,700,000 vnđ
 • Sofa da S-379
 • Giá : 50,000,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 48,000,000 vnđ
 • Sofa da S-359A
 • Giá : 49,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 47,500,000 vnđ
 • Sofa da S-352
 • Giá : 54,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 51,000,000 vnđ
 • Sofa da S-377
 • Giá : 48,000,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 45,750,000 vnđ
 • Sofa da S-376
 • Giá : 50,000,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 47,250,000 vnđ
 • Sofa da S-358
 • Giá : 46,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 44,250,000 vnđ
 • Sofa da S-356
 • Giá : 42,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 40,500,000 vnđ
 • Sofa da S-350
 • Giá : 43,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 40,500,000 vnđ
 • Sofa da S-339
 • Giá : 45,000,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 42,750,000 vnđ
 • Sofa da S-333
 • Giá : 68,000,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 64,500,000 vnđ
 • Sofa da 11030B
 • Giá : 39,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 36,900,000 vnđ
 • Sofa da S-331
 • Giá : 41,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 39,750,000 vnđ
 • Sofa da S-329
 • Giá : 45,000,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 42,750,000 vnđ
 • Sofa da S-320
 • Giá : 52,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 48,900,000 vnđ
 • Sofa da S-319A
 • Giá : 42,000,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 39,250,000 vnđ
 • Sofa da S-318
 • Giá : 40,500,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 38,400,000 vnđ
 • Sofa da S-311
 • Giá : 48,000,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 46,000,000 vnđ
 • Sofa da S-310
 • Giá : 48,960,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 40,800,000 vnđ
 • Sofa da S-305
 • Giá : 45,850,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 41,700,000 vnđ
 • Sofa da S-303
 • Giá : 47,438,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 41,250,000 vnđ
 • Sofa da S-301
 • Giá : 47,700,000 vnđ
 • Giá khuyến mại : 39,750,000 vnđ

Chọn mua sofa phòng khách đẹp cho chung cư, biệt thự

Với mỗi không gian phòng khách sẽ có diện tích khác nhau nên bạn có thể lựa chọn sofa phòng khách có kích thước khác nhau theo phong cách hiện đại, cổ điển hay tân cổ điển. Một số mẫu ghế sofa phòng khách phổ biến hiện nay: sofa cổ điển, sofa giường, sofa góc, sofa nhập khẩu, sofa phòng khách kiểu chữ U… mỗi loại sẽ có những ưu điểm vượt trội riêng và cách bài trì khác nhau.

1. Chọn kích thước ghế sofa phòng khách

Với những phòng khách có diện tích nhỏ, hẹp và dài, bạn nên chọn mẫu sofa phòng khách có thiết kế đơn giản như sofa văng, sofa góc nhỏ gọn áp sát tường theo chiều dọc sẽ là lựa chọn không thể bỏ qua. Ghế sofa phòng khách nhỏ sẽ giúp không gian lưu thông nhà bạn thuận tiện và thoải mái hơn đồng thời cũng tiết kiệm khá nhiều diện tích phòng khách.

Ngược lại, với phòng khách có diện tích rộng bạn có thể sử lựa chọn hầu hết các kiểu sofa phòng khách. Nhưng cần phải lưu ý về kích thước để bộ bàn ghế sofa phòng khách nhập khẩu phù hợp tương xứng với không gian rộng rãi, tránh lựa chọn bộ bàn ghế sofa phòng khách hiện đại có kích thước nhỏ, gây cảm giác lọt thỏm.

2. Chọn chất liệu sofa nhập khẩu cho phòng khách

Sofa phòng khách nhập khẩu thường sử dụng 2 chất liệu chủ đạo đó là da thật và vải cao cấp. Ghế sofa phòng khách bằng da thật thường được người tiêu dùng lựa chọn nhiều bởi sự sang trọng, hiện đại và độ bền cao hơn chất liệu khác. Ưu điểm của sofa da thật mang lại cảm giác êm ái, mềm mại, dễ dàng vệ sinh và thân thiện với người sử dụng.

Ghế sofa phòng khách sử dụng vải cao cấp nhập khẩu cũng sang trọng không hề thua kém sofa phòng khách bằng da về mặt thẩm mỹ. Mẫu mã, màu sắc của sofa vải đa dạng và nhiều họa tiết, chất liệu vải sợi có khả năng thông thoáng tốt vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông.

3. Chọn màu sắc cho bàn ghế sofa phòng khách

Màu sắc sofa phòng khách có vai trò quyết định đến tâm lý khách hàng khi chọn mua, bởi nó ảnh hưởng đến thẩm mỹ của toàn thể căn phòng. Vì vậy, bạn có thể lựa chọn màu sắc cho mẫu sofa phòng khách đẹp theo nhiều cách khách nhau sao cho phù hợp nhất với phòng khách nhà mình. Chọn màu sắc sofa phòng khách theo phong thủy, theo sở thích, theo không gian thiết kế…

Mua sofa phòng khách nhập khẩu ở đâu tại Hà Nội

Showroom Nội Thất Nhập Khẩu là một địa chỉ tin cậy của hàng nghìn khách hàng đến chọn mua những sản phẩm nội thất nhập khẩu cao cấp. Địa chỉ showroom: Tầng 2, CT2 chung cư Ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội. Hotline: 0913.845.189

Dưới đây là một số mẫu sofa nhập khẩu mới về để các bạn tham khảo. Mời bạn tham khảo thêm các sản phẩm khác như: Sofa giường đa năng – Sofa cổ điển Châu Âu – Bàn trà sofa đẹp – Sofa thư giãn nhập khẩu