• Chính sách bảo hành
    • Chính sách bảo hành
    • Thời gian bảo hành sản phẩm là quãng thời gian chúng tôi dõi theo và chăm sóc những sản phẩm mà quí vị chọn mua sử dụng .Nếu trong quá trình sử dụng mà do các yếu tố khách quan mang lại chúng tôi sẵn sàng bảo hành miễn phí cho quí vị.Tuy nhiên quý khách yên tâm là thời gian bảo hành không phải là tuổi đời của sản phẩm nhé!