• Hình thức thanh toán
    • Hình thức thanh toán
    • Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thanh toán qua các hình thức như chuyển khoản hoặc quẹt thẻ máy pos của ngân hàng;